Goliath N.V. oogst eerste perasinaasappels


PB-sep-16-1e-oogst-pera-Goliath-Tibiti-4-470x260Gisteren heeft Goliath N.V. de eerste perasinaasappels geoogst. Het in het Tibitigebied liggende landbouwbedrijf zal gedurende de komende maanden de lokale markten optimaal voorzien van deze zoete pera’s. Deze oogst is afkomstig uit de eerste aanplant van 12.000 perasinaasappelbomen in 2014, die afkomstig is uit Brazilië.

“Het is de taak en plicht dat de overheid de verschillende sectoren stimuleert, faciliteert en reguleert en de particulieren moeten produceren,” woorden van minister Soeresh Algoe van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De bewindsman werd uitgenodigd om de eerste oogst te getuigen. Voor de uitvoer van dit project heeft Goliath N.V. de volle ondersteuning gehad van de Surinaamse overheid. Van het Ministerie Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft zij een ruimte toegewezen gehad in het Tibitigebied. LVV heeft technische steun aangeboden.

Vanwege de goede eigenschappen en hoge productie van de perasinaasappel werd deze variëteit gekozen voor dit project. In Brazilië is veertig procent van de totale sinaasappelproductie de zoetsmakende pera.

Goliath N.V. is een welgeslaagd landbouwpilotproject dat een goed voorbeeld is van ondernemen in de landbouwsector buiten de kustvlakte. Merkwaardig aan dit landbouwproject is dat er op productieve gronden is geplant. Met andere woorden landbouw kan ook op grote schaal worden uitgeoefend in districten verder dan de tradionele op de kustvlakte vruchtbare gronden. Nu heeft Goliath N.V. 25.000 perasinaasappelbomen staan en haar streven is om 600.000 bomen te planten. Op regelmatige basis is er sinds de invoer van de eerste partij perasinaasappelbomen plantmateriaal gemaakt. Gefaseerd worden hectaregewijs gronden ontbost, schoongemaakt en uitgezet om vervolgens de volgende partij bomen over te planten. Na twee jaar staan de bomen vol met oogstrijpe pera’s.

Kevin van der Werff, eigenaar van Goliath N.V., geeft aan dat hij naast de lokale markt ook buitenlandse markten wil voorzien van perasinaasappels. In 2017 zal aanvang worden gemaakt met de export van deze sinaasappels. Naast de aanplant van deze sinaassoort, worden er ook andere gewassen uit Brazilië uitgeprobeerd in samenwerking met LVV. De cupuacu, familievrucht van cacao, wordt aldaar op kleine schaal geplant. In Brazilië wordt van het vruchtvlees, sap geproduceerd en van de pitjes, witte chocolade. Gezien de grondgesteldheid en klimatologische omstandigheden in Suriname overeenkomen met die in Brazilië, heeft de overheid gemeend de samenwerkingsrelatie vóóral op het agrarische gebied te versterken.

Minister Algoe geeft verder aan dat de activiteiten van Goliath N.V. het begin is van een keten. Werkgelegenheid vooral bij handmatige oogst van de pera’s, dalende lokale sinaasappelprijs, verwerking, verpakking, export, deviezeninkomsten, zijn tal van de mogelijke opvolgende activiteiten, die Suriname dichterbij de voedselproducent van het Caribisch gebied brengt.

Suriname Herald

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *