GROOTSCHALIGE STROOMONDERBREKING NICKERIE


NIKERIE-LUCHTFOTO-670x374Vanwege noodzakelijke aanpassingen aan de 12kV schakelinstallatie in de opwekcentrale te Clarapolder op 5 maart 2017, is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) genoodzaakt grote delen van het bewoond gebied van Nickerie uit te schakelen. De onderbreking duurt op voornoemde dag van zes uur ’s morgens tot en met vijf uur ’s middags. De gebieden die geen stroom zullen hebben zijn:

Oostelijke polders: Het gebied gelegen tussen de M.N. Ataoellahweg tot de Henarbrug met alle zijwegen, de Parmessarweg tussen de Hamptoncourtbrug en de M.N. Ataoellahweg met alle zijwegen.

Westelijke polders: De gebieden Van Drimmelenpolder, Corantijnpolder, Clarapolder, Europolder en Waldeck

Centrum: het noordelijke deel van Nieuw Nickerie.

Het zuidelijke deel van Nieuw Nickerie, waar de brandweer en de stichting drs. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis zijn gevestigd, blijft onder spanning.

Deze aanpassingen aan de 12 kV schakelinstallatie zijn nodig om het gebouw waarin de opwekunits zijn gevestigd, gereed te maken voor toekomstige verbouwingen. De EBS wil door deze verbouwing stroomstoringen als gevolg van ongedierte en of stof zo veel mogelijk minimaliseren.

De EBS heeft ervoor gekozen de werkzaamheden op de zondag uit te voeren aangezien de vraag naar energie laag is. Het voordeel hiervan is dat het gebied dat wel van energie kan worden voorzien groter is. Verder ondervindt het bedrijfsleven minder last van deze onderbreking omdat zij die dag voor het grootste deel gesloten zijn. Het elektriciteitsbedrijf vraagt de gemeenschap extra zuinig om te gaan met de beschikbare energie. In de gebieden die nog van elektriciteit zullen worden voorzien, kunnen bij een eventuele storing (mastaanrijding, gedierte, enz.) ook geen elektriciteit hebben. De EBS vraagt de totale Nickeriaanse gemeenschap extra rekening te houden met deze stroomonderbreking en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.

De EBS biedt haar verontschuldiging aan voor het ongerief, vraagt begrip voor de situatie en doet er alles aan om deze stroomonderbreking voor vijf uur ’s middags op te heffen.

PERSBERICHT

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *