Dagelijkse archieven: april 24, 2016


PARAMARIBO – Er is een duidelijke verjonging te merken in de groep van personen die drugs gebruikt. Dit constateert Dayasankar Mathoera, voorzitter van de Nationale Anti-drugsraad (NAR). “Je ziet dat veel meer mensen op een jongere leeftijd alcohol drinken en dat is zorgwekkend”, zegt Mathoera naar aanleiding van een onderzoek […]

Onderzoek toont aan: Drugsgebruikers steeds jonger


PARAMARIBO – Bij de ondertekening van het VN-klimaatakkoord vrijdag in New York heeft minister Niermala Badrising (Buza) de wereldgemeenschap opgeroepen haast te maken met de uitvoering van het verdrag. Het ten uitvoer brengen van de comitteringen die zijn vastgelegd in het Parijs Akkoord moet ertoe leiden dat een veiliger, gezonder […]

Buza-minister wil haast bij uitvoering klimaatakkoord


De producten op de lijst van basisgoederen moeten worden gesurinamiseerd. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is bezig met ngo’s om onvermogende vrouwen te mobiliseren om ‘gron nyan’ (aardvruchten) te verkopen en op te nemen in de pakketten. Dit deelde minister Joan Dogojo vrijdag mee in De Nationale Assemblee. […]

Surinaamse aardvruchten in basispakket, geen aardappelPresident Desi Bouterse heeft enkele maatregelen opgesomd die doorgevoerd zullen worden op korte termijn. Hij maakte vrijdag in De Nationale Assemblee gewag van diverse maatregelen die deel uitmaken van het urgentieprogramma. Het Planbureau zal alles doorrekenen, waardoor er concrete gegevens beschikbaar zullen komen. Hierna wordt het plan behandeld in De […]

Maatregelen aangekondigd door president op een rijtje