Marowijne


In Marowijne zullen voortaan leerlingen die een leerachterstand hebben en moeite hebben met het volgen van regulier onderwijs, in een speciaal leertraject begeleid worden. Op de OS Zinkkampoeschool is maandag een lokaal voor het Speciaal Onderwijs (SO) geopend om deze leerlingen te accommoderen. Het is de eerste SO-klas voor het […]

SO-klas te Marowijne primeur voor district


PARAMARIBO – Waarnemend districtscommissaris (dc) van Marowijne, Jerry Miranda, heeft afdelingshoofden op het commissariaat die zich bezighielden met de ordening, vervangen. Deze personen hebben andere werkzaamheden toebedeeld gekregen. De mutaties zijn gepleegdals onderdeel van het beleid om Albina….. Meer informatie op:  

Waarnemend dc Marowijne haalt de bezem door Albina