Jerry Miranda


PARAMARIBO – Waarnemend districtscommissaris (dc) van Marowijne, Jerry Miranda, heeft afdelingshoofden op het commissariaat die zich bezighielden met de ordening, vervangen. Deze personen hebben andere werkzaamheden toebedeeld gekregen. De mutaties zijn gepleegdals onderdeel van het beleid om Albina….. Meer informatie op:  

Waarnemend dc Marowijne haalt de bezem door Albina