Gregory Rusland


Nu de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie is aangetreden, moet zo gauw mogelijk overgegaan worden tot herstel van het vertrouwen. Naast een vertrouwenwekkend team, moeten er maatregelen worden getroffen om de financieel/monetaire problemen aan te kunnen pakken. Dit zegt Gregory Rusland, voorzitter van de […]

Rusland: Governor moet nu naar herstel vertrouwen


De NPS-fractievoorzitter Gregory Rusland heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2016 het belang van deskundig kader in de ontwikkeling van het land benadrukt. Rusland gaf aan dat “we nu bezig zijn de dagelijkse problemen te bespreken en de mogelijkheden om de vele crises te benaderen, maar als we kijken naar de ontwikkeling […]

Rusland: Universiteit moet ontwikkeling helpen stuwen