Glenn Gersie


Nu de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie is aangetreden, moet zo gauw mogelijk overgegaan worden tot herstel van het vertrouwen. Naast een vertrouwenwekkend team, moeten er maatregelen worden getroffen om de financieel/monetaire problemen aan te kunnen pakken. Dit zegt Gregory Rusland, voorzitter van de […]

Rusland: Governor moet nu naar herstel vertrouwen


De ontwikkeling van de wisselkoers is de grootste zorg van aankomend governor, Glenn Gersie. Hij is ook niet gelukkig met de nadrukkelijke rol die de cambio’s vervullen om de koers omlaag te brengen. Zij komen over als een monetaire autoriteit. Gersie die per 1 februari aantreedt als governor van de […]

Aankomend governor: Koersontwikkeling grootste zorg