Begroting


De begroting 2016 is donderdagavond iets voor half twaalf door De Nationale Assemblee met 31 stemmen aangenomen. De oppositie verliet de vergadering nadat besloten werd dat de negen moties die ingediend waren, op een later tijdstip zullen worden behandeld. President Desi Bouterse zei dat voorstellen van De Nationale Assemblee meegenomen […]

Begroting 2016 aangenomen zonder steun oppositie


De regering zal donderdagochtend beginnen met het beantwoorden van indringende vragen over de begroting 2016. De tweede ronde voor het parlement is dinsdagavond rond 22.25 uur afgesloten. Oppositie en coalitie hebben vragen gesteld over de koersontwikkeling en de rol van de Surinaamse Postspaarbank. Gewezen werd op het gevaar van het […]

Kabinet antwoordt donderdag op vragen begroting