2016


De begroting 2016 is donderdagavond iets voor half twaalf door De Nationale Assemblee met 31 stemmen aangenomen. De oppositie verliet de vergadering nadat besloten werd dat de negen moties die ingediend waren, op een later tijdstip zullen worden behandeld. President Desi Bouterse zei dat voorstellen van De Nationale Assemblee meegenomen […]

Begroting 2016 aangenomen zonder steun oppositie