TOERISME VERSTERKEN IN ONZE NATUURRESERVATEN .


STS-670x374STS: natuurtoerisme  groeimodel voor Suriname
Op woensdag 29 juni heeft Stichting Toerisme Suriname haar basis voor samenwerking vergroot door het ondertekenen van een durzaam samenwerkingsovereenkomst met Conservation International Suriname.

Na de uitbreiding van regionale vluchten in de afgelopen jaren en het recente nieuws over  mogelijke non-stop vluchten vanuit en naar de Verenigde Staten van Amerika ontstaan er nieuwe kansen om de toerismesector van Suriname verder en beter te ontwikkelen. De Stichting Toerisme Suriname streeft er hierbij specifiek naar om het pad van natuurtoerisme verder uit te werken.

Bij de ondertekening zal de Stichting Toerisme Suriname nader ingaan op waarom Suriname zou moeten kiezen voor natuurtoerisme, wat de randvoorwaarden zijn om van natuurtoerisme te kunnen spreken, wat de nog te ontwikkelen diensten moeten zijn om te voldoen aan de behoefte van bezoekers, met name ook de nieuwe doelgroepen die bereikt kunnen worden door de vergrote connectiviteit.

De samenwerking met Conservation International Suriname is onderdeel van een reeks van verbeterslagen die de STS aan het doorvoeren is. Inmiddels is er een samenwerking met het Algemeen Bureau voor de Statistiek om de dataverzameling en –analyse te optimaliseren, van waaruit beleid gemaakt kan worden. De doelstelling van de samenwerking met Conservation International Suriname is om een duurzaam kader te ontwikkelen voor natuurtoerisme rekening houdend met mens, natuur en economie. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van toerismemodellen die in samenwerking met inheemsen en tribale gemeenschappen kunnen worden uitgevoerd. Ook heeft Conservation International Suriname reeds enkele verkenningen gedaan over wetgeving en de nichemarkten binnen natuurtoerisme die voor Suriname erg interessant zijn.

STS geeft aan dat zij bewust met stakeholders gaat kiezen voor natuurtoerisme als groeimodel voor Suriname. Het stappenplan dat wordt gecreëerd moet gaandeweg uitgroeien naar de nog duurzamere variant, te weten ecotoerisme. Op dit moment ontbreken daar echter nog de nodige infrastructuur, beleidsbepalingen en processen voor.

Natuurtoerisme

Het is geen geheim dat de Conservation International zijn stem heeft laten horen voor wat betreft duurzaam toerisme in Suriname. Samen met de overheid in Suriname heeft de organisatie het Centraal Natuur Reservaat opgezet. Dit zou moeten bijdragen als ontwikkeling van Natuurtoerisme en als trekpleister voor toeristen. Al vanaf 1998 heeft Conservation International hieraan getrokken zegt de directeur van CI, John Goedschalk. Hij vraagt zich hierbij af; hoe gaat Suriname morgen eruit zien? Gaan we de natuur leren benutten? Kan ons natuur ons op grotere hoogten brengen? Hij zegt te geloven dat Natuurtoerisme één van de belangrijkste drijvers is van de Surinaamse economie. Zijn organisatie heeft reeds een stappenplan aan de overheid aangeboden om toerisme te  bevorderen. Daarin is aanbevolen dat onze natuurreservaten ook door de private sector binnen de toerisme sector geëxploiteerd mogen worden, zodanig dat ten aller tijde de natuurlijke balans van de desbetreffende flora en fauna bewaard blijft.

CONSERVATION INTERNATIONAL | UNITEDNEWS

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *