Staatsolie’s bijdrage staatskas vorig jaar is US$ 25 miljoen.


olie_DetailfotoDe staatskas heeft US$ 25 miljoen ontvangen van Staatsolie vorig jaar aan dividend en belastingen. Ook de dochtermaatschappijen SPCS en GOw2 hebben bijgedragen aan dit resultaat. Staatsolie heeft het boekjaar 2015 afgesloten met een geconsolideerde brutowinst van US$ 28,9 miljoen.

De gemiddelde olieprijs was vorig jaar US$ 44,88 per barrel, ongeveer de helft van de prijs in 2014. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft de jaarrekening over 2015 vandaag goedgekeurd. De aandeelhouder werd op de AVA vertegenwoordigd door vicepresident Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De raad van commissarissen onder leiding van Etienne Boerenveen en de directie van Staatsolie waren ook aanwezig op de vergadering.

Productie
In 2015 realiseerde Staatsolie de hoogste productie tot nu toe uit haar olievelden, bijna 6,2 miljoen vaten Saramacca Crude. Dit resultaat is bereikt ondanks er minder bronnen zijn geboord om het dagelijkse productieniveau van 17.000 barrels te handhaven. Van de geproduceerde olie zijn in totaal 2,9 miljoen vaten geraffineerd tot Staatsolie diesel, bitumen, premium diesel, premium gasoline en
stookolie. De productie van premium diesel en premium gasoline is een trots hoogtepunt geweest voor Staatsolie, zegt het bedrijf. Op 13 december 2015 zijn deze producten, via dochteronderneming GOw2, op de markt gebracht. De afzet van onze olieproducten bedroeg 5,8 miljoen vaten, waarvan 2,8 miljoen lokaal zijn verkocht en 3 miljoen zijn geëxporteerd.

De sterke daling van de wereldmarktprijzen voor olie van rond de US$ 100 per barrel in 2014 naar circa US$ 20 in 2016 heeft voor grote uitdagingen gezorgd. Het bedrijf moest heel zorgvuldig met zijn beschikbare financiële middelen omgaan. De directie geeft de garantie dat Staatsolie zich altijd aan haar betalingsverplichtingen zal houden.

Stand van zaken
De huidige positieve ontwikkelingen op de internationale oliemarkt, de productie van hoogwaardige fabricaten uit onze raffinaderij, gecombineerd met de discipline bij het doorvoeren van een intensief bezuinigingsprogramma en efficiëntiemaatregelen, hebben erin geresulteerd dat Staatsolie uit het dal is geraakt. Het bedrijf zal de komende tijd weer in staat zijn om stapsgewijs investeringen te plegen, die moeten leiden tot het realiseren van haar lange termijn doelen.

Staatsolie verwacht geen olieprijzen meer van US$ 100 per vat. Door de enorme prijsdalingen zijn landen en oliemaatschappijen zodanig in problemen geraakt, dat ook de OPEC-landen geen hechte eenheid meer vormen, waardoor zij geen invloed meer hebben op het productieniveau en de prijs. Olie is een normale grondstof geworden, omdat de prijs nu alleen bepaald wordt door vraag en aanbod op de wereldmarkt. De verwachting is dat de prijs van Saramacca Crude zich in de richting van US$ 40-US$ 50 per vat zal bewegen tegen het eind van het jaar. Met deze prijs maakt Staatsolie minder winst dan in de jaren 2012 – 2014, maar het bedrijf zal financieel gezond zijn en een significante bijdrage blijven leveren aan de Staatskas en de ontwikkeling van Suriname.

Starnieuws

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *