Oppositie en coalitie tegenover elkaar bij Wet Staatsschuld


350De wijziging ‘Wet op Staatsschuld’ heeft heftige discussies uitgelokt tussen coalitie en oppositie. Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs zei dat de Staatsschuld gedragen moet kunnen worden door de economie en de groei van de economie nimmer in de weg mag staan. Hij haalde aan dat het allang bekend was dat de wet gewijzigd moest worden. De oppositie is argwanend. “Vanwaar die haast?” Gevraagd werd om transparantie. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal maandag ingaan op de vele vragen die gesteld zijn in de eerste ronde.

In de samenleving zou er volgens Abdoel een misverstand bestaan alsof de regering het obligoplafond wil wijzigen om meer te kunnen lenen. Het obligoplafond voor de totale Staatsschuld is nooit gewijzigd. Slechts de verhouding tussen de bruto binnenlands en bruto buitenlands staatsschuld is gewijzigd in 2011, stelde Abdoel. Bij de huidige ontwerpwet wordt het obligoplafond ook niet gewijzigd. De wijzigingen die nu worden gepleegd kunnen volgens hem geplaatst worden in het kader van het synchroniseren van de omschrijvingen van bruto en netto Staatsschuld met dat wat internationaal gangbaar is. Hierdoor worden leningen die niet getrokken zijn en de niet afgeroepen garanties, niet meer verwerkt in de Staatsschuld waardoor de leenruimte toeneemt.

Lees verder : Starnieuws

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.