CBvS: Koersstijging door opzettelijke verkeerde informatie


[cml_media_alt id='1523']centrale-bank_Detailfoto[/cml_media_alt]Gegeven de economische fundamenten, het bijgestelde monetair en fiscaal beleid is de enige conclusie die getrokken kan worden dat de koersstijging gedreven wordt door opzettelijke verspreiding van verkeerde informatie en door speculatie. Dit zegt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in een persbericht. Gesteld wordt dat de koers op de parallelle markt de afgelopen dagen, tegen alle economische fundamenten in, kunstmatig sterk omhoog wordt gebracht.

De CBvS is ervan overtuigd dat de evenwichtskoers die door de zuivere werking van het mechanisme van vraag en aanbod tot stand zal komen, op een lager niveau ligt dan dat van de huidige parallelle markt. “Volstrekt verkeerd is de informatie dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een bepaald target van de wisselkoers voor ogen heeft. Niets is minder waar! Als voorhoedeloper bij de bewaking van de waarde van onze munt, verzekert de Bank de gemeenschap dat op maat gesneden monetair en fiscaal beleid gericht is op prijsstabiliteit en evenwicht in de economie en dat dit beleid onomwonden bijval van het IMF gekregen heeft,” zegt de CBvS.

Reeds getroffen maatregelen op het terrein van het fiscaal beleid, de aanscherping van het monetaire beleid, waarbij nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd hebben diepe indruk gemaakt op topdeskundigen van het IMF, de Wereldbank, de Caribbean Development Bank en de Inter-American Development Bank, staat in het persbericht. Daarom hebben deze organisaties zich uitdrukkelijk bereid verklaard om aanmerkelijke financiële en technische steun te geven, nadat de formele plichtplegingen zijn verricht. Dat de monetaire autoriteiten de historische beslissing genomen hebben om binnenkort een overeenkomst te ondertekenen waarbij met elkaar wordt afgesproken dat zelfs financiering van de Staat conform de Bankwet, vooruitlopend op de wetswijziging, niet langer zal plaatsvinden, is door hen als hoog uitzonderlijk gekwalificeerd.

Lees verder : Starnieuws

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *