2017 MOET JAAR VAN ZONNE-ENERGIE WORDEN


SURINAME_SOLAR-670x374Indien de financiering rondkomt,kan 2017 wellicht het jaar van hernieuwbare energieontwikkeling worden.

De Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft grootse plannen klaarliggen om zonne-energie naar de huishoudens de brengen. Momenteel wordt 63 procent van alle stroom in Suriname opgewekt door fossiele brandstoffen. Met het opzetten van solar farms hoopt de EBS een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit percentage naar een minderheid.

Volgens de plannen, die klaarliggen, krijgt Nickerie een solar farm die 2 x 1 megawatt stroom moet opwekken. Ook Coronie krijgt een solar farm die 300 kilowatt aan stroom moet produceren. De projectvoorstellen zijn ingediend bij internationale financieringsinstituten die zich daarover moeten uitspreken.

Interessant is ook de onafhankelijke zonne-energie installaties die de EBS wilt laten aanbrengen in dunbevolkte gebieden. Het gaat om units die al voor USD 209 aangebracht kunnen worden en minimaal 150 watt stroom produceren. De grootste unit kost USD 450 en kan 2x 150 watt aan zonne-energie opwekken. “Als het aan ons ligt kunnen wij in 2017 al tienduizend eenheden laten installeren”, zegt EBS-topman Rabin Parmessar. Dit project wordt niet perse een EBS-aangelegenheid. Het bedrijf zal meer als coördinator, facilitator en leverancier optreden.

Met de Vereniging van Installateurs in Suriname (VIS) zijn er al verregaande afspraken gemaakt over een uniform model hoe de units geïnstalleerd moeten worden. Parmessar denkt aan het houden van tentoonstelling komend jaar om het project meer ruchtbaarheid te geven. “Daarna kunnen we shooten”, zegt hij. “EBS geeft de protocollen aan en de VIS en de behoeftige mensen gaan het zelf doen. EBS gaat niet direct betrokken zijn hierbij.”

In 2017 zal er nog meer gebeuren voor wat betreft het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen. In het tweede kwartaal van dat jaar zal de energiecentrale te Ajoni een feit moeten zijn. De laatste hand wordt nu daaraan gelegd. Dit hybride systeem kan 500 kilowatt stroom opwekken uit zonne-energie en dieselgeneratoren.

UNITEDNEWS

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *